Rozpravy o médiích

Jan Křeček: Dodržovat objektivitu v každodenní mediální praxi není jednoduché, média ale náš manuál moc nepoužívají

March 29, 2024 Podcast Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK Season 2 Episode 28
Jan Křeček: Dodržovat objektivitu v každodenní mediální praxi není jednoduché, média ale náš manuál moc nepoužívají
Rozpravy o médiích
More Info
Rozpravy o médiích
Jan Křeček: Dodržovat objektivitu v každodenní mediální praxi není jednoduché, média ale náš manuál moc nepoužívají
Mar 29, 2024 Season 2 Episode 28
Podcast Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK

Jak se měří objektivita médií? Protěžují se nějaké strany nebo politická hnutí v našich médiích? Na co by se podle Jana Křečka měla média zaměřit? Jaké okolnosti voleb v roce 2017 ho vedly k tomu, aby začal s výzkumem objektivity médií? A plní Česká televize své zákonné povinnosti? 

Pokud vás téma objektivity v médiích zajímá, poslechněte si nejnovější bonusový rozhovor Rozprav o médiích na téma IDEÁLY A VÝZVY SOUČASNÉ ČESKÉ ŽURNALISTIKY. Vede ho Lucie Šťastná z IKSŽ FSV UK s Janem Křečkem, odborným asistentem na Katedře mediálních studií IKSŽ FSV UK. 

Jan Křeček se věnuje zejména současné politické komunikaci a při jejím výzkumu se zaměřuje na kvalitativní i kvantitativní analýzy mediálních obsahů a diskurzů. Napsal první přehledovou publikaci oboru pod názvem „Politická komunikace: Od res publica po public relations“ a také řadu článků v odborných periodicích. Podílí se na výzkumech aktuálního zpravodajství a publicistiky v českých médiích. Byl hlavním řešitelem grantového projektu Technologické agentury ČR pod názvem „Vyváženost ve vysílání“. V minulosti také pracoval jako reportér v časopise Mladý svět a byl šéfredaktorem kritické revue Konfrontace.

Zdroj: J. Křeček

Foto: Filip Fryml

Show Notes

Jak se měří objektivita médií? Protěžují se nějaké strany nebo politická hnutí v našich médiích? Na co by se podle Jana Křečka měla média zaměřit? Jaké okolnosti voleb v roce 2017 ho vedly k tomu, aby začal s výzkumem objektivity médií? A plní Česká televize své zákonné povinnosti? 

Pokud vás téma objektivity v médiích zajímá, poslechněte si nejnovější bonusový rozhovor Rozprav o médiích na téma IDEÁLY A VÝZVY SOUČASNÉ ČESKÉ ŽURNALISTIKY. Vede ho Lucie Šťastná z IKSŽ FSV UK s Janem Křečkem, odborným asistentem na Katedře mediálních studií IKSŽ FSV UK. 

Jan Křeček se věnuje zejména současné politické komunikaci a při jejím výzkumu se zaměřuje na kvalitativní i kvantitativní analýzy mediálních obsahů a diskurzů. Napsal první přehledovou publikaci oboru pod názvem „Politická komunikace: Od res publica po public relations“ a také řadu článků v odborných periodicích. Podílí se na výzkumech aktuálního zpravodajství a publicistiky v českých médiích. Byl hlavním řešitelem grantového projektu Technologické agentury ČR pod názvem „Vyváženost ve vysílání“. V minulosti také pracoval jako reportér v časopise Mladý svět a byl šéfredaktorem kritické revue Konfrontace.

Zdroj: J. Křeček

Foto: Filip Fryml