Rozpravy o médiích

Rozpravy 2023/11: Listopad 1989 a média

November 17, 2023 Podcast Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK Season 2 Episode 10
Rozpravy 2023/11: Listopad 1989 a média
Rozpravy o médiích
More Info
Rozpravy o médiích
Rozpravy 2023/11: Listopad 1989 a média
Nov 17, 2023 Season 2 Episode 10
Podcast Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK

Jak se o listopadových událostech 1989 referovalo v tehdejších médiích? Jak v té době čsl. média fungovala? Jaká byla role studentů žurnalistiky v listopadu 1989? Jaký vliv na dění měla dezinformace o úmrtí Martina Šmída? A jaké nejasnosti se s ní stále pojí?  Jaký vliv měla v té době média? A jak se protesty projevovaly v redakcích? Kdy se cenzura zlomila?

Poslechněte si diskusi s Jakubem Končelíkem, historikem médií, odborným asistentem a ředitelem Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK, s Barborou Osvaldovou, pedagožkou Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK, a s Milanem Šmídem, bývalým pedagogem Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK, nyní publicistou a vydavatelem Louč.cz. Diskusi moderuje Alice Němcová Tejkalová z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK.

Show Notes

Jak se o listopadových událostech 1989 referovalo v tehdejších médiích? Jak v té době čsl. média fungovala? Jaká byla role studentů žurnalistiky v listopadu 1989? Jaký vliv na dění měla dezinformace o úmrtí Martina Šmída? A jaké nejasnosti se s ní stále pojí?  Jaký vliv měla v té době média? A jak se protesty projevovaly v redakcích? Kdy se cenzura zlomila?

Poslechněte si diskusi s Jakubem Končelíkem, historikem médií, odborným asistentem a ředitelem Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK, s Barborou Osvaldovou, pedagožkou Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK, a s Milanem Šmídem, bývalým pedagogem Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK, nyní publicistou a vydavatelem Louč.cz. Diskusi moderuje Alice Němcová Tejkalová z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK.