Rozpravy o médiích

Hana Košťálová: Na tištěném textu se kritické myšlení dobře trénuje

October 27, 2023 Podcast Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK Season 2 Episode 6
Hana Košťálová: Na tištěném textu se kritické myšlení dobře trénuje
Rozpravy o médiích
More Info
Rozpravy o médiích
Hana Košťálová: Na tištěném textu se kritické myšlení dobře trénuje
Oct 27, 2023 Season 2 Episode 6
Podcast Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK

Jak se rozvíjí kritické myšlení dětí v projektu Čtením a psaním ke kritickému myšlení? Co se lektoři snaží děti hlavně naučit? A pracuje se pouze s tištěným textem, nebo i s jinými typy médií? Jak se vyučující snaží do tréninku kritického myšlení vtáhnout rodiče? A co když rodiče nespolupracují?

Bonusový rozhovor k Rozpravám o médiích na téma KRITICKÉ MYŠLENÍ O MÉDIÍCH s Hanou Košťálovou, zakladatelkou Kritického myšlení, z. s., nyní programovou ředitelkou projektu Pomáháme školám k úspěchu od Nadace rodiny Kellnerových,  moderovala Lucie Šťastná z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK.

Hana Košťálová se v roce 1997 setkala s tehdy čerstvým programem Reading and Writing for Critical Thinking, který sestavilo Konsorcium pro demokratické vzdělávání složené z učitelů a vysokoškolských pedagogů a členů Mezinárodní čtenářské asociace. České republice a dalším osmi posttotalitním zemím ho tehdy nabídla Sorosova nadace. Program byl určený pro školy všech stupňů a pro učitele všech aprobací jako pomůcka k podpoře dovedností nutných pro úspěšný život v demokratickém společenském uspořádání. Po třech letech výcviku se zahraničními kolegy začali čeští lektoři realizovat program pod názvem Čtením a psaním ke kritickému myšlení, Hana Košťálová založila společně s Ondřejem Hausenblasem a Kateřinou Kubešovou občanské sdružení Kritické myšlení, který o program pečovalo. Postupně prošly programem tisíce učitelů, kteří zaváděli a zavádějí postupy a metody pro rozvoj kritického myšlení do každodenní praxe. O své zkušenosti se dělili s druhými na stránkách časopisu Kritické listy, který nyní vychází v útlejší podobě pod názvem Kritické lístky. Na program navazuje také  projekt Pomáháme školám k úspěchu, který se od roku 2010 soustavně zaměřuje na rozvoj čtenářství, pisatelství a kritické gramotnosti žáků ve veřejných základních školách. Zdroj: H. Košťálová.

Show Notes

Jak se rozvíjí kritické myšlení dětí v projektu Čtením a psaním ke kritickému myšlení? Co se lektoři snaží děti hlavně naučit? A pracuje se pouze s tištěným textem, nebo i s jinými typy médií? Jak se vyučující snaží do tréninku kritického myšlení vtáhnout rodiče? A co když rodiče nespolupracují?

Bonusový rozhovor k Rozpravám o médiích na téma KRITICKÉ MYŠLENÍ O MÉDIÍCH s Hanou Košťálovou, zakladatelkou Kritického myšlení, z. s., nyní programovou ředitelkou projektu Pomáháme školám k úspěchu od Nadace rodiny Kellnerových,  moderovala Lucie Šťastná z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK.

Hana Košťálová se v roce 1997 setkala s tehdy čerstvým programem Reading and Writing for Critical Thinking, který sestavilo Konsorcium pro demokratické vzdělávání složené z učitelů a vysokoškolských pedagogů a členů Mezinárodní čtenářské asociace. České republice a dalším osmi posttotalitním zemím ho tehdy nabídla Sorosova nadace. Program byl určený pro školy všech stupňů a pro učitele všech aprobací jako pomůcka k podpoře dovedností nutných pro úspěšný život v demokratickém společenském uspořádání. Po třech letech výcviku se zahraničními kolegy začali čeští lektoři realizovat program pod názvem Čtením a psaním ke kritickému myšlení, Hana Košťálová založila společně s Ondřejem Hausenblasem a Kateřinou Kubešovou občanské sdružení Kritické myšlení, který o program pečovalo. Postupně prošly programem tisíce učitelů, kteří zaváděli a zavádějí postupy a metody pro rozvoj kritického myšlení do každodenní praxe. O své zkušenosti se dělili s druhými na stránkách časopisu Kritické listy, který nyní vychází v útlejší podobě pod názvem Kritické lístky. Na program navazuje také  projekt Pomáháme školám k úspěchu, který se od roku 2010 soustavně zaměřuje na rozvoj čtenářství, pisatelství a kritické gramotnosti žáků ve veřejných základních školách. Zdroj: H. Košťálová.