Rozpravy o médiích

Ladislav Vonz: Zpravodajství na Impulsu je důvěryhodné, na úrovni a snadno rozpoznatelné

May 19, 2023 Podcast Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK Season 1 Episode 27
Ladislav Vonz: Zpravodajství na Impulsu je důvěryhodné, na úrovni a snadno rozpoznatelné
Rozpravy o médiích
More Info
Rozpravy o médiích
Ladislav Vonz: Zpravodajství na Impulsu je důvěryhodné, na úrovni a snadno rozpoznatelné
May 19, 2023 Season 1 Episode 27
Podcast Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK

Co si klade za cíl zpravodajská redakce Rádia Impuls? Jak vybírá informace, které zprostředkuje svým posluchačům? Má Rádio Impuls vlastní síť redaktorů v terénu? Nebo z jakých zdrojů čerpá? Jaké typy informací chtějí posluchači Rádia Impuls slyšet? Dočkáme se do budoucna rozšíření zpravodajských nebo publicistických pořadů na Impulsu?
Poznejte s námi blíže fungování zpravodajské redakce na  Rádiu Impuls! V bonusovém rozhovoru k Rozpravám o médiích na téma Sto let rádia u nás si Lucie Šťastná z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK povídá s Ladislavem Vonzem, šéfredaktorem zpravodajství na Rádiu Impuls.
Ladislav Vonz vystudoval Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně, obor marketingová komunikace na Fakultě multimediálních komunikací. Začínal jako píšící redaktor v regionálním tisku, už z kraje 90. let se ale věnoval i rozhlasové práci. V období 1993-2001 byl redaktorem zpráv, moderátorem a později vedoucím vysílání (1998-2001) na Frekvenci 1. V Rádiu Impuls je od roku 2001, nejprve jako editor zpravodajství a od roku 2004 jako šéfredaktor zpravodajství. V roce 2013 absolvoval v rámci projektu Rotary International „Group Study Exchange“ měsíční mediální stáž v Minnesotě. V minulosti přednášel na Univerzitě Jana Amose Komenského i na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.

Show Notes

Co si klade za cíl zpravodajská redakce Rádia Impuls? Jak vybírá informace, které zprostředkuje svým posluchačům? Má Rádio Impuls vlastní síť redaktorů v terénu? Nebo z jakých zdrojů čerpá? Jaké typy informací chtějí posluchači Rádia Impuls slyšet? Dočkáme se do budoucna rozšíření zpravodajských nebo publicistických pořadů na Impulsu?
Poznejte s námi blíže fungování zpravodajské redakce na  Rádiu Impuls! V bonusovém rozhovoru k Rozpravám o médiích na téma Sto let rádia u nás si Lucie Šťastná z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK povídá s Ladislavem Vonzem, šéfredaktorem zpravodajství na Rádiu Impuls.
Ladislav Vonz vystudoval Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně, obor marketingová komunikace na Fakultě multimediálních komunikací. Začínal jako píšící redaktor v regionálním tisku, už z kraje 90. let se ale věnoval i rozhlasové práci. V období 1993-2001 byl redaktorem zpráv, moderátorem a později vedoucím vysílání (1998-2001) na Frekvenci 1. V Rádiu Impuls je od roku 2001, nejprve jako editor zpravodajství a od roku 2004 jako šéfredaktor zpravodajství. V roce 2013 absolvoval v rámci projektu Rotary International „Group Study Exchange“ měsíční mediální stáž v Minnesotě. V minulosti přednášel na Univerzitě Jana Amose Komenského i na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.