Rozpravy o médiích

Marek Vranka: Pochopení fungování intuitivních morálních soudů může pomoci řešit konflikty ve společnosti

March 29, 2023 Podcast Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK Season 11 Episode 20
Marek Vranka: Pochopení fungování intuitivních morálních soudů může pomoci řešit konflikty ve společnosti
Rozpravy o médiích
More Info
Rozpravy o médiích
Marek Vranka: Pochopení fungování intuitivních morálních soudů může pomoci řešit konflikty ve společnosti
Mar 29, 2023 Season 11 Episode 20
Podcast Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK

Jak se zkoumají intuitivní morální hodnocení? A v čem může být takový výzkum přínosný? Co si představit pod tématem heuristiky a zkreslení v terapeutickém kontextu? A jak čelit kognitivnímu zkreslení v běžném životě?
Poslechněte si bonusový rozhovor k Rozpravám o AI v marketingu, který s Markem Vrankou z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK vedla Alice Němcová Tejkalová z téhož institutu.  
~ Marek Vranka vystudoval podnikovou ekonomiku a management na VŠE v Praze (Ing.) a psychologii na Filozofické fakultě UK (Mgr.), kde dále pokračuje v doktorském studiu sociální psychologie. V současnosti se věnuje intuitivnímu morálnímu hodnocení. K jeho dalším odborným zájmům patří analýza validity diagnostických metod, behaviorální ekonomie a problematika “heuristik a zkreslení” v terapeutickém kontextu. Je odborným asistentem na IKSŽ FSV UK, kde vyučuje např. předměty Psychologie a behaviorální ekonomie v komunikaci, Behaviorální ekonomie nebo Aktuální trendy a vývoj oboru.


Show Notes

Jak se zkoumají intuitivní morální hodnocení? A v čem může být takový výzkum přínosný? Co si představit pod tématem heuristiky a zkreslení v terapeutickém kontextu? A jak čelit kognitivnímu zkreslení v běžném životě?
Poslechněte si bonusový rozhovor k Rozpravám o AI v marketingu, který s Markem Vrankou z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK vedla Alice Němcová Tejkalová z téhož institutu.  
~ Marek Vranka vystudoval podnikovou ekonomiku a management na VŠE v Praze (Ing.) a psychologii na Filozofické fakultě UK (Mgr.), kde dále pokračuje v doktorském studiu sociální psychologie. V současnosti se věnuje intuitivnímu morálnímu hodnocení. K jeho dalším odborným zájmům patří analýza validity diagnostických metod, behaviorální ekonomie a problematika “heuristik a zkreslení” v terapeutickém kontextu. Je odborným asistentem na IKSŽ FSV UK, kde vyučuje např. předměty Psychologie a behaviorální ekonomie v komunikaci, Behaviorální ekonomie nebo Aktuální trendy a vývoj oboru.