Rozpravy o médiích

Přemysl Čech: Společnost svými průzkumy informujeme o tom, co se v ní děje, abychom podpořili objektivnější celospolečenskou diskusi

February 02, 2023 Season 1 Episode 11
Přemysl Čech: Společnost svými průzkumy informujeme o tom, co se v ní děje, abychom podpořili objektivnější celospolečenskou diskusi
Rozpravy o médiích
More Info
Rozpravy o médiích
Přemysl Čech: Společnost svými průzkumy informujeme o tom, co se v ní děje, abychom podpořili objektivnější celospolečenskou diskusi
Feb 02, 2023 Season 1 Episode 11

Kdo výzkumy měřící volební potenciály a preference zveřejňované před prezidentskými volbami platí?  Kdo jsou jejich nejčastější zadavatelé? Jak vypadá spolupráce výzkumných agentur a marketingových týmů prezidentských kandidátů? A s jakými specifickými výzvami se výzkumníci potýkali před letošními prezidentskými volbami?  
Poslechněte si bonusový rozhovor k Rozpravám o prezidentských volbách, který s Přemyslem Čechem, ředitelem Medianu, vedla Lucie Šťastná z IKSŽ FSV UK. 
~ Přemysl Čech absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v oboru matematika – teorie systémů, dále nadstavbové studium demografie na PF UK a studium sociologie v rámci aspirantského pobytu v Sociologickém ústavu ČSAV v letech 1995-1990.  Od r. 1995 je členem evr. sdružení výzkumných agentur – ESOMAR. Spoluzakládal STEM, byl u začátku firmy AISA (nyní Kantar). V roce 1993 založil společnost MEDIAN, kterou řídí dodnes.  V letech 1992-1994 zorganizoval a realizoval výzkum měření sledovanosti médií MEDIA PROJEKT, které funguje dodnes. Jako generální ředitel Taylor Nelson AGB Media Fact také v ČR zaváděl peoplemetrový projekt v letech 1994-1996.  V celém období 2000-2022 realizoval stovky kvantitativních a kvalitativních výzkumů trhu, médií a veřejného mínění.

Show Notes

Kdo výzkumy měřící volební potenciály a preference zveřejňované před prezidentskými volbami platí?  Kdo jsou jejich nejčastější zadavatelé? Jak vypadá spolupráce výzkumných agentur a marketingových týmů prezidentských kandidátů? A s jakými specifickými výzvami se výzkumníci potýkali před letošními prezidentskými volbami?  
Poslechněte si bonusový rozhovor k Rozpravám o prezidentských volbách, který s Přemyslem Čechem, ředitelem Medianu, vedla Lucie Šťastná z IKSŽ FSV UK. 
~ Přemysl Čech absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v oboru matematika – teorie systémů, dále nadstavbové studium demografie na PF UK a studium sociologie v rámci aspirantského pobytu v Sociologickém ústavu ČSAV v letech 1995-1990.  Od r. 1995 je členem evr. sdružení výzkumných agentur – ESOMAR. Spoluzakládal STEM, byl u začátku firmy AISA (nyní Kantar). V roce 1993 založil společnost MEDIAN, kterou řídí dodnes.  V letech 1992-1994 zorganizoval a realizoval výzkum měření sledovanosti médií MEDIA PROJEKT, které funguje dodnes. Jako generální ředitel Taylor Nelson AGB Media Fact také v ČR zaváděl peoplemetrový projekt v letech 1994-1996.  V celém období 2000-2022 realizoval stovky kvantitativních a kvalitativních výzkumů trhu, médií a veřejného mínění.