Rozpravy o médiích

Rozpravy 2022/11: Svoboda médií

November 18, 2022 Podcast Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK Season 1 Episode 5
Rozpravy 2022/11: Svoboda médií
Rozpravy o médiích
More Info
Rozpravy o médiích
Rozpravy 2022/11: Svoboda médií
Nov 18, 2022 Season 1 Episode 5
Podcast Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK

Jsou česká média svobodná? Kam jsme se od Sametové revoluce posunuli? Měla by existovat nějaká hranice regulace médií? A z jakých nejrůznějších směrů je svoboda médií v současnosti omezována? A k čemu to může vést v budoucnu?  To jsou příklady otázek, o kterých diskutovali: Marína Urbániková, odborná asistentka na FSS a PF MUNI, Jakub Jetmar, novinář píšící o médiích z Médiáře, a Jan Jirák, profesor a teoretik médií z FSV UK a MUP. Diskusi moderovala Alice Němcová Tejkalová z Katedry žurnalistiky Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK.

Show Notes

Jsou česká média svobodná? Kam jsme se od Sametové revoluce posunuli? Měla by existovat nějaká hranice regulace médií? A z jakých nejrůznějších směrů je svoboda médií v současnosti omezována? A k čemu to může vést v budoucnu?  To jsou příklady otázek, o kterých diskutovali: Marína Urbániková, odborná asistentka na FSS a PF MUNI, Jakub Jetmar, novinář píšící o médiích z Médiáře, a Jan Jirák, profesor a teoretik médií z FSV UK a MUP. Diskusi moderovala Alice Němcová Tejkalová z Katedry žurnalistiky Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK.